כלכלה מלמעלה ומלמטה

כלכלה טובה היא כלכלה שמצמיחה ניצני עסקים מלמעלה למטה, ויש הטוענים מלמטה למעלה. אם ניקח למשל את מחירי הסרת שיער ברחבי מכוני היופי בארץ ובעולם נגלה כי עקב פריחה כלכלית, נפתחו מכונים רבים דבר שגרם להוזלת מחירים גורפת במחירי הטיפולים. זוהי דוגמה לכלכלה השולטת מלמעלה למטה, אך אם נבחן דוגמה אחרת נגלה כי לעתים התופעות הכלכליות הגדולות מכל קורות מלמטה למעלה. אם ניקח לדוגמה את המקרים הרבים שחלו בארץ וגרמו רשלנות רפואית בקרב חולים, נראה כי הסיבה לרשלנות לרוב הייתה עייפותם של הרופאים, חוסר בכוח אדם, חוסר בקיצבה נאותה, ולפיכך שכר זעום, מתמחים עייפים ורעים, וכתוצאה מכך מטופלים שאינם מטופלים כיאות. המהפכה שהתרחשה אצל הרופאים והמתמחים בעקבות המחאה החברתית נגרמה מלמטה למעלה. החברה והאנשים בה, האנשים הפשוטים קמו, הרימו יד ופתחו פה, צעקו לא עוד, ובעקבות זאת הרופאים, המתמחים, הסטודנטים ואילך. התוצאה הייתה דיוני ממשלה, קריסת מחלקות בבתי חולים, ונפילה של עסקי תברואה. לעומת זאת, בבתי חולים פרטיים ובמרפאות פרטיות הורגשו שינויים לכאן ולכאן. עקב התפטרות המתמחים החלו בתי החולים מתפשטים באנשים שלא מצאו מזור עקב חוסר בכוח אדם, ולפיכך פנו חלק מהאנשים לכל אותם מרפאים פרטיים ומרפאות פרטיות יקרות. לעומתם, היו בתי חולים פרטיים שספגו מכה קשה עקב המחאה החברתית, כי נעשו עליהם חרמים, ושמם הוכפש כמכלכלי העשירים, וכמכונה נגד העם. לא כך היה עם מכוני הסרת שיער, אשר ספגו מכה גורפת ממוצעת, ונאלצו באופן שיטתי להוזיל עלויות, אך לא לאבד פרנסה לגמרי. ניתן אם כך להסיק כי הכול מתאזן בסופו של דבר, והכלכלה משפיעה על חיי כולנו לא חשוב מי אנחנו או מאיזה מצב כלכלי אנו באים. כמובן כי יש הטוענים כי הכלכלה אמורה לבוא מהעם, ואם העם עובד ומרוויח, כולם ירוויחו. אך ישנם שטוענים (העשירים מבינינו) כי הכלכלה צריכה לבוא מלמעלה ולהתפזר כפירמידה הפוכה אל העם. אך בצורה זו, מוכרחים לומר, העם מקבל שכר מינימום, ואילו העומדים בראש, גם את הקינוח ואת את הארוחה כולה. על מדינה מאוזנת לדאוג ראשית לצרכי העם, לעבודה, לחינוך מעולה, ומכאן הכול סלול. בל נשכח רפואה ותיירות. כי בלי תיירות הכלכלה מתמחזרת. ללא תיירות ניתן לומר שהכסף יכול להיתקע אצל בני אדם מסוימים בלי להיחלץ. הכלכלה המוזרמת אל מדינות מתיירות, מחייה מחדש ענפים רבים שמגיעים בסופו של דבר כמעט לכל כיס, תלוי איזו ממשלה יש לנו. בחברות מתוקנות ויש כאלה, הכלכלה מאוזנת, ואמנם אין קומוניזם מוחלט, אך אחוז העניים והמובטלים הינו קטן ביותר. כמו כן ישנם שירותים מקיפים וחינוך חינם, רפואה ותרופות בחינם. בחברות כאלה אמנם משלמים מיסים, אך לפחות המיסים הולכים לעם ולא לשכבות מסוימות בעם. אצלנו במדינת ישראל יש בעיות רבות בנוגע לכספי המיסים ולאן הם מנותבים. לא חשוב אם הם מנותבים למכון הסרת שיער, או לסטודנט להמעותד למשרת עו"ד מסחרי, העם כולו מקבל את מה שמגיע לו. פרטים באתר עו"ד אוריון מיכאל